78 000, Banjaluka, Vojvode Momčila16   +387 (51) 490 300    tobl@teol.net   FAQ

Mladi

Klub studenata fakulteta Političkih nauka Banja Luka
Vojvode Petra Bojovića 1A
Tel: +387(0)65 479 265
Email: ljusa_a@yahoo.com
Web: www.klubstudenatafpn.wix.com


Klub studenata fakulteta Političkih nauka je prvenstveno organizacija studenata i ostalih njenih članova pokrenuta u cilju okupljanja studenata koji su kritički osviješteni i aktivni u svojoj sredini, te istih koji žele da izvrše korjenite promjene neophodne našem društvu, koji će da se zalažu za ravnopravno učešće polova u okviru organizacije bez bilo kakvog oblika diskriminacije i regionalnu i međunarodnu saradnju u oblastima kulture, politike i zaštite ljudskih prava sa predstavnicima organizacija istih ili sličnih ciljeva. Konstantno raditi na podizanju kulturne svijesti i saradnje sa kulturnim institucijama u zemlji i inostranstvu, zažtiti životne sredine, organizovanju edukativnih radionica, panel diskusija, afirmaciji i promociji studenata za aktivnu ulogu i uzimanju učešća u političkom, kulturnom, akademskom i javnom životu uopšte. Osim toga organizacija je  osnovana i kako bi doprinjela poboljšanju naučno-nastavnog procesa, te unapređenju postojećeg obrazovnog sistema.


  Mladi
Januar 2023
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5