78 000, Banjaluka, Vojvode Momčila16   +387 (51) 490 300    tobl@teol.net   FAQ

Banke i mjenjačnice

Partneri projekta TANGRAM održali svoj prvi sastanak uživo

Predstavnici JU Turistička organizacija grada Banja Luka i LIR Evolution, učestvovali su na sastanku partnera projekta TANGRAM koji se održao, uživo, 29. septembra u Novoj Gorici.
 
IMG ca0de21c8a6181196763f89f3b9a565c VNa sastanku su prezentovani do sada ostvareni rezultati projekta, predstavljeni su planovi za budući period i definisani su rokovi. Najviše riječi je bilo o uspostavljanju lokalne i transnacionalne TANGRAM mreže koja treba da doprinese razmjeni iskustava, zajedničkim aktivnostima i participativnom pristupu u cilju zaštite i održivog upravljanja zelenim područjima. Takođe, razgovaralo se o komunikaciji putem internet stranice, društvenih mreža i biltena kao i o upravljaju projektom. Domaćin sastanka je bila Regionalna razvojna agencija Severne primorske d.o.o. Nova Gorica. JU Turistička organizacija grada Banja Luka će, tokom oktobra 2021. godine, organizovati nekoliko radionica sa ključnim zainteresovanim stranama u cilju izrade Lokalnog akcionog plana za rješvanje pitanja zaštite i upravljnja najpoznatijim banjalučkim izletištem Banj brdom.
 
Javna ustanova Turistička organizacija grada Banja Luka je, zajednio sa partnerima iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke realizuje projekat „Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace" (TANGRAM) kroz INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Realizacija projekta TANGRAM, čiji je nosilac Opština Monca iz Italije, traje od 1. februara 2020 do 31. jula 2022. godine. Opšti cilj projekta je izgradnja i promocija ADRION brenda u turizmu promovisanjem održive valorizacije i integracije „parkova" u turističku ponudu kao neotkrivenih resursa, pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između javnog i privatnog sektora. Održiva valorizacija i efektivna promocija prirodne i kulturne baštine ugrađeni su u logiku projekta TANGRAM. Projekat ima za cilj očuvanje, kapitalizaciju i inoviranje kulturne i prirodne baštine. Ovi ciljevi će biti postignuti razmjenom dobrih praksi u menadžmentu i marketingu u turizmu, analiziranjem i iskorišćavanjem poslovnih prilika u okviru novog sistema upravljanja zasnovanog na participativnom pristupu, unapređenju kapaciteta svih relevantnih aktera u održivom upravljanju turizmom i marketingu, formulisanju odgovarajućih zajedničkih strategija i akcionih planova za integrisano upravljanje održivim turizmom.

  Vijesti
Jun 2023
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2