78 000, Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 87   +387 (51) 490 306    tobl@teol.net   FAQ

Pješačenje/brdski biciklizam

Javni poziv: prijavite projekte za razvoj turizma

Grad Banja Luka raspisao je danas javni poziv za prijavu projekata za razvoj turizma za sufinansiranje iz budžeta na temu „Razvoj mikrolokacija grada Banje Luke s ciljem promocije turizma“. Poziv je otvoren do 19. jula.

Cilj javnog poziva je da se kreiraju i promovišu atraktivne mikrolokacije u gradu koje doprinose stvaranju prepoznatljivog imidža Banje Luke kao turističke destinacije.

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana koja su registrovana kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti turizma ili sa turizmom neposredno povezanih djelatnosti (kulturne, sportske i ostale srodne djelatnosti koje se mogu turistički valorizovati) i  koje imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području Banje Luke.

Visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznosi od 2.000 do 6.000 KM, a udruženje koje konkuriše na Javni poziv može prijaviti jedan projekat.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem prijemne kancelarije broj 14 Gradske uprave Grada Banja Luka,  u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za prijavu projekata za razvoj turizma za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka, broj: 10-30-749/18 ili putem pošte – preporučeno, na adresu, sa naznakom za Javni poziv za prijavu projekata za razvoj turizma za sufinansiranje iz budžeta Grada Banjaluka, broj: 10-30-749/18,  Grad Banja Luka, Gradska uprava, Trg srpskih vladara 1, Kancelarija br. 14, 78 000 Banja Luka.

Sve informacije u vezi sa  pozivom mogu se dobiti putem telefona broj: 051/244-444 lokal 731, ili direktno, u kancelariji broj 27.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju pogledajte ovdje.


  Vijesti
Avgust 2020
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6